Tải SD PDF Viewer

Link Tải SD PDF Viewer chính thức:


SD PDF Viewer

SD PDF Viewer là 1 phần mềm dễ dàng giúp bạn xem những tài liệu PDF một cách nhanh lẹ.
SD PDF Viewer
Các chức năng:
- Tốc độ mở file nhanh.- Giao diện đẹp.- Xem tài liệu theo yêu cầu.- Phóng to và xoay tài liệu ở góc độ tất yếu.- Tìm giấy tờ trực tiếp.- Lưu trang hay vùng chọn lựa vào tệp BMP.- In tất cả hay một phần tài liệu.


Link Tải SD PDF Viewer mới nhất: