Tải SecureFX (32-bit)

Link Tải SecureFX (32-bit) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


SecureFX (32-bit)

SecureFX 6.7.2 là 1 tiện ích cùng bảo mật cao cho việc truyền tải file từ client cùng tính mềm dẻo cho việc cấu hình và chuyển đổi qua lại giữa những giao thức. Kèm theo một tiện ích giúp bạn nhập những dòng lệnh để chương trình làm việc cùng một sự bảo mật riêng và bạn được phép sử dụng Secure Shell protocol (SSH). Bạn có thể sử dụng chương trình để chuyển truyền tải file và chương trình có năng lực tự động truy cập và làm công việc còn lại khi truy cập bị lỗi mà bạn từng khắc phục.
SecureFX giúp bạn chọn giữa SFTP hay FTP trên SSL (TLS) cho những công đoạn chuyển file được bảo vệ hay giữa SFTP và FTP tiêu chuẩn cho những file chuyển chưa được bảo vệ. Chương trình có giao diện giống Explorer và dễ sử dụng cùng đầy đủ giúp trong việc kéo và thả để chuyển file giữa desktop và những ứng dụng khác. Cùng lúc, SecureFX cung cấp cho bạn năng lực bảo vệ file trong lúc chuyển, đồng bộ hóa những file từ xa và file trên máy và thực thi những thao tác chuyển file giữa server và server.SecureFX là chương trình máy khách hỗ trợ chuyển file cùng độ bảo mật cao cùng năng lực linh động tốt nhất cho việc tùy chỉnh và những giao thức chuyển file. SecureFX có tiện ích dòng lệnh để viết script những nhóm thao tác để thực thi việc bảo mật khi chuyển file ko ưng ý bằng việc sử dụng giao thức Secure Shell (SSH). SecureFX cũng giúp việc chuyển file "đều đặn" để tự động truy cập lại và khôi phục khi truy cập bị đứt quãng.


Link Tải SecureFX (32-bit) mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)