Tải Serial Port Control

Link Tải Serial Port Control chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Serial Port Control

Serial Port Control là 1 tiện ích thực sự hữu dụng mà bạn được phép sử dụng cùng bất kì môi trường phát triển nào, chả hạn như VB, VB .Net, VC++, C#, Delphi,… Phải đặt nó vào một biểu mẫu và bạn sẽ có được tất cả những tính năng quan trọng trong việc truy cập cổng RS232. Kiến trúc hướng sự kiện khiến tiện ích biến thành dễ sử dụng. Người sử dụng chỉ có định nghĩa một hàm trong chương trình của mình và nó sẽ được kích hoạt một cách tự động khi dữ liệu mới có sẵn qua cổng.


Link Tải Serial Port Control mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)