Tải SessionSaver 2 0.2.1.030

Link Tải SessionSaver 2 0.2.1.030 chính thức:

Tải về máy (126,5 KB)


SessionSaver 2 0.2.1.030

Lúc nghiên cứu một đề tài, bạn hoặc mở nhiều trang Web khác nhau có nội dung cần tra cứu. SessionSaver sẽ hỗ trợ bạn lưu giữ, nhóm tất cả những Website đấy lại. Và bất kì những nội dung gì gõ vào trình duyệt, chương trình sẽ lưu lại và bạn được phép dễ mở lại chúng khi quan trọng.