Tải SetFSB

Link Tải SetFSB chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


SetFSB

Trong khi nhiều người sử dụng SetFSB bởi vì những tùy chọn nâng cao của nó, thì nhiều người khác cũng sẽ né xa nó. Trừ khi bạn biết chính xác về chip điều khiển xung của CPU - hoặc còn được gọi là PLL, nếu ko sử dụng SetFSB cũng chỉ vô ích. Tuy nhiên sau đấy, nó cũng vẫn còn thể ép xung hệ thống mặc dù những tùy chọn khác bị sai. Điều kiện tối cần thiết là SetFSB cần được cập nhật để giúp mẫu của PLL. Một chỉ bảo có ích hỗ trợ bạn được phép định vị chip PLL trên bo mạch chủ của bạn tại đây. Tuy ko nên là tool quan trọng cho tất cả tuy nhiên cũng có ích cho nhiều trường hợp.


Link Tải SetFSB mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)