Tải ShareAlarm Pro

Link Tải ShareAlarm Pro chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


ShareAlarm Pro - Giúp thông báo khi có người truy cập vào mạng nội bộ

ShareAlarm Pro 2.1.2 là chương trình hỗ trợ kiểm soát được sự thảo luận dữ liệu giữa những máy tính. Nó sẽ thông tin khi có người truy cập, đồng thời nó còn xác định được tài liệu, chương trình được truy xuất.ShareAlarmPro gồm có những tính năng quan sát Folder. Bạn có thể thực hiện gigiết hại Folder và thay đổi nội dung Folder theo dõi. Với ShareAlarmPro bạn được phép tập trung tất cả những báo động, do đấy có cơ hội để gigiết hại trên nhiều server từ một vị trí duy nhất.Chương trình đăng nhập tất cả những sự kiện được tìm ra (truy cập vào những Folder share, sự kiện bảo mật, những sự kiện quan sát Folder) trong một định dạng HTML.


Link Tải ShareAlarm Pro mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)