Tải SharesFinder cho Android

Link Tải SharesFinder cho Android chính thức:

SharesFinder cho Android là phần mềm giúp quét mạng ko dây nội bộ cho những tài nguyên share (SMB, FTP, HTTP).Người sử dụng có thể tìm hiểu tài nguyên SMB trực tiếp bằng SharesFinder, tài nguyên HTTP bằng trình duyệt Android và tài nguyên FTP cùng giao những tool giúp giao thức này.

Chức năng:

Dễ sử dụng
Quét nhanh
Hiển thị thông báo mạng chỉ bằng một cú chạm
Hỗ trợ download và upload file/Folder
Xác định và hiển thị nhà cung cấp dịch vụ và bản
Hiển thị DNS và tên NetBIOS
Minh Lộc


Link Tải SharesFinder cho Android mới nhất: