Tải Silent Keylogger

Link Tải Silent Keylogger chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Silent Keylogger

Silent Keylogger giúp bạn ghi lại tất cả những lần nhấn phím, hội thoại, giao dịch email, chat, những trang web từng truy cập, ứng dụng từng sử dụng và tạo bản chụp MH rồi gửi thông tin đến chỗ ở thư điện tử của bạn, FTP hay đường dẫn LAN. Phần mềm này giúp cài đặt chỉ cùng một lần kích. Silent Keylogger giúp bạn biết được người khác từng làm gì trên PC của mình những lúc bạn chạy vắng. Phần mềm này sẽ ghi lại tất cả những hoạt động mà họ từng thực hiện trên PC cùng những file bản ghi từng được mã hóa bằng chuẩn AES 256 bit với chọn lựa gửi thông báo chi tiết đến chỗ ở emailm đường dẫn LAN hay máy chủ FTP.
Silent Keylogger
Công cụ gigiết hại này thực sự dễ sử dụng cho người sử dụng gia đình và người sử dụng văn phòng. Silent Keylogger có giao diện mật khẩu từng được bảo vệ và tổ hợp phím nóng để truy cập phần mềm này dễ hơn. Phần mềm này giúp cài đặt chỉ một lần kích cùng những cấu hình ghi khác nhau. Silent Keylogger hoạt động ẩn và ko lộ diện trong danh bạ Task Manager Process.


Link Tải Silent Keylogger mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)