Tải Simple CD/DVD Menu

Link Tải Simple CD/DVD Menu chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Simple CD/DVD Menu

Simple CD/DVD Menu là 1 menu tự động đi dữ liệu cho đĩa CD và đĩa DVD, nó hỗ trợ lưu trữ phần mềm và cài đặt.Đây là ứng dụng thực sự dễ sử dụng, nó có chỉ bảo đầy đủ cho người sử dụng.Ngoài ra để đi ngẫu nhiên tệp từ menu của bạn (tài liệu, video,…), có thể thêm liên kết web và e-mail. Tất cả việc edit được thực hiện trong môi trường WYSIWYG, có nghĩa là khi bạn edit menu, sẽ nhìn nó được đi từ đĩa CD/DVD.Có thể sử dụng nó như một hệ thống menu cho ngẫu nhiên thiết bị lưu trữ, chả hạn như những ổ đĩa cứng và bộ nhớ USB flash.
Simple CD
Chức năng:
o Đặt chương trình share đĩa CD / DVD.o Thiết kế thiết bị sao lưu đĩa.o Kết hợp nhiều phần mềm cài đặt đĩa CD vào một menu duy nhất.


Link Tải Simple CD/DVD Menu mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)