Tải Simple File Recovery

Link Tải Simple File Recovery chính thức:


Simple File Recovery - Khôi phục dữ liệu nhanh chóng

Simple File Recovery là ứng dụng khôi phục những file bị delete một cách dễ. Với giao diện thân thiện thực sự dễ sử dụng hỗ trợ bạn xác định địa điểm những tệp từng delete trên PC thực sự nhanh lẹ.Bạn có thể tìm trên ổ đĩa bằng việc sử dụng tên tệp hay một phần tên tệp từng xóa.
Simple File Recovery


Link Tải Simple File Recovery mới nhất: