Tải Simple Reader cho iOS

Link Tải Simple Reader cho iOS chính thức:

Simple Reader cho iOS là phần mềm đọc/xem tài liệu PDF, DOC, XLS, ePub, chm trên iPhone/iPad.Simple Reader giúp truy cập dễ và share nhiều loại file khác nhau, gồm có cả file ePub và chm.

Hỗ trợ những loại file:

- .chm (Microsoft Compiled HTML Help)
- .epub (electronic publication)
- MS Office - .doc, .ppt, .xls, .docx, .xlsx, .pptx

Chức năng:

Nhập tài liệu từ ứng dụng khác
Nhập tài liệu từ Email
Hỗ trợ phóng to/thu nhỏ
Quản lý bookmark cho file CHM
Công cụ tìm cho file ePub
In tài liệu
Gửi dưới dạng file đính kèm qua Email
Minh Lộc


Link Tải Simple Reader cho iOS mới nhất: