Tải SimpLite-Yahoo

Link Tải SimpLite-Yahoo chính thức:


SimpLite-Yahoo

Bạn đang sử dụng Yahoo Messenger để chat với bạn bè hoặc bạn đồng nghiệp. Bạn có chắc những tn của bạn gửi qua internet được bảo đảm?

Mã hóa những tn trước khi chúng được gửi từ máy tính của bạn lên internet, Simplite-Yahoo messenger ngăn ngừa những kẻ đọc trộm biết được nội dung những cuộc chuyện trò cá nhân của bạn qua Yahoo Messenger. Là sự nối tiếp của Simp , SimpLite-Yahoo cung cấp thuật toán độc đáo để bảo vệ những tn của bạn, trong khi vẫn giữ được giao diện trực quan.

Sản phẩm của chúng tôi có thể giải quyết cả những nội dung chat được mã hóa và chưa mã hóa. Nếu như đối tác của bạn cũng sử dụng Simplite/SimplePro, những cuộc hội thoại sẽ được mã hóa. Nếu như ko, chúng vẫn được giữ ở dạng chưa mã hóa.

SimpLite-Yahoo miễn phí cho mục đích sử dụng riêng tư tại nhà hoặc tại văn phòng. Nhưng, chỉ duy nhất một SP trong bộ SP SimpLite có thể được sử dụng với một lúc trên PC của bạn. Đối cùng đoàn thể hoặc người sử dụng gia đình có nhiều nhu cầu hơn, chúng tôi để nghị bạn nên sử dụng SimpPro, bản thương mại của chúng tôi. Tương thích cùng SimpLite, nó có thể mã hóa nhiều dịch vụ IM với một lúc, tạo những bản ghi từng được mã hóa, mã hóa những file được thảo luận, trong số nhiều chức năng khác nữa. Theo softvnn


Link Tải SimpLite-Yahoo mới nhất: