Tải Simpo PDF to PowerPoint Converter

Link Tải Simpo PDF to PowerPoint Converter chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Simpo PDF to PowerPoint Converter

Simpo PDF to PowerPoint Converter là ứng dụng chuyển đổi PDF chuyên nghiệp, có thể hỗ trợ bạn chuyển đổi dữ liệu PDF thành Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010 (.ppt/.pptx). Phần mềm này có thể chuyển đổi PDF thành định dạng PPT thực sự chính xác cùng việc giữ nguyên cấu trúc, những bảng, biểu đồ từ PDF thành PowerPoint. Người sử dụng ko phải tái định dạng file đầu ra bởi Simpo PDF to PowerPoint sẽ chuyển đổi đã trang PDF thành một slide PowerPoint.
Simpo PDF to PowerPoint Converter
Các chức năng chính:
Giao diện thực sự dễ sử dụng: Giao diện của Simpo PDF to PowerPoint Converter thực sự dễ sử dụng và thân thiện người sử dụng. Ngay cả từng là mới dung, bạn cũng có thể nhanh lẹ sử dụng nó.
Chuyển đổi chính xác PDF thành file PPT: Simpo PDF to PowerPoint Converter có thể chuyển đổi PDF thành định dạng PPT thực sự chính xác. Nó sẽ giữ nguyên cấu trúc, những bảng, biểu đồ và định dạng từ file PDF thành file PPT.
Chuyển đổi PDF thành PowerPoint theo 2 chế độ: Partial và Whole. Partial cho phép chọn trang để chuyển đổi. Whole được sử dụng khi chuyển đổi toàn bộ file PDF.
Chuyển đổi đã file PDF thành một slide PPT: Người sử dụng ko nên tái định dạng file đầu ra bởi Simpo PDF to PowerPoint sẽ chuyển đổi đã trang PDF thành một slide PowerPoint.
Là một ứng dụng độc lập: Không cần cài đặt thêm Adobe Reader hay Acrobat và Microsoft Office PowerPoint khi sử dụng ứng dụng này.


Link Tải Simpo PDF to PowerPoint Converter mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)