Tải Smart File Classifier

Link Tải Smart File Classifier chính thức:

Tải về máy (822,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


Smart File Classifier

Smart File Classifier là 1 phần mềm dành cho nền tảng Win32. Chương trình này có thể tự động phân loại vô vàn file thành những folder phụ.
Các chức năng chính• Phân loại những file theo tên• Phân loại những file theo ngày• Phân loại những file theo số• Phân loại cacsi file theo dung lượng• Phân loại những file theo dạng• Hiển thị và delete bỏ


Link Tải Smart File Classifier mới nhất:

Tải về máy (822,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)