Tải SMS Chowarding cho Android

Link Tải SMS Chowarding cho Android chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


SMS Forwarding cho Android

SMS Forwarding cũng tương tự chuyển tiếp cuộc gọi cho message text. Người sử dụng có thể có message chuyển tiếp đến những số bạn muốn. Phải thêm sđt vào danh bạ chuyển tiếp và message SMS của bạn sẽ được chuyển tiếp khi chúng tới. Phần mềm này rất tiện ích khi bạn sử dụng nhiều ĐT. Lúc đấy, bạn vẫn còn thể được SMS message.
SMS Forwarding cho Android


Link Tải SMS Chowarding cho Android mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)