Tải SMS Notifier Cho Android

Link Tải SMS Notifier Cho Android chính thức:

SMS Notifier (SMS Popup) hiển thị những tn SMS trên cửa sổ Popup thực sự thuận tiện. Giúp bạn nhanh lẹ đọc, trả lời, delete và đánh dấu tn SMS.Dùng thực sự ít bộ nhớ, có thể tùy chỉnh thông tin tn SMS thực sự dễ và nhanh lẹ.
Các chức năng chính:

- Hiển thị tn SMS trên cửa sổ Popup.- Đánh dấu từng đọc, xóa, trả lời trực tiếp.- Popup tên chương trình, số liên hệ, thời gian, nội dung, hình đại diện.- Tùy chỉnh thông tin bằng việc thiết lập rung, nhạc chuông.- Group thông tin trên thanh trạng thái của ĐT Android.- Đếm tn SMS chưa đọc chung cùng tên/số liên hệ trên thanh trạng thái.
SMS Notifier Cho Android


Link Tải SMS Notifier Cho Android mới nhất: