Tải SnippetCenter Professional

Link Tải SnippetCenter Professional chính thức:


SnippetCenter Professional

SnippetCenter Professional là phần mềm hỗ trợ bạn lưu trữ và sắp xếp: Các loại tài liệu, tệp, đoạn mã, chỗ ở internet, chỗ ở liên hệ, bình luận và ghi chú.SnippetCenter Professional lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc cây Folder. Hỗ trợ kéo thả, menu ngữ cảnh, tùy chỉnh giao diện người sử dụng.
SnippetCenter Professional
SnippetCenter giúp bạn:
- Sắp xếp dữ liệu của bạn trong những phần được tô màu.- Mở rộng năng lực nhập và xuất.- Mã hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu cùng mã hóa 128-bit dữ liệu (tùy chọn).- Đặt mật khẩu bảo vệ để người khác không thể edit dữ liệu của bạn.


Link Tải SnippetCenter Professional mới nhất: