Tải Sổ điểm

Link Tải Sổ điểm chính thức:


Sổ điểm - Template mẫu sổ điểm

Giáo viên chỉ cần dễ dàng thêm tên sinh viên, bài tập và điểm số để bắt đầu.Excel sẽ tính tổng số điểm, tỷ lệ phần trăm và hạng đánh giá theo chữ cái cho bạn. Bao gồm hướng dẫn cách thực hiện. Mẫu này chứa những macro từng được Microsoft xác thực. Để mẫu hoạt động đầy đủ, nên bấm Bật Macro khi được nhắc trong khi đang tải xuống.
Sổ điểm
Phù hợp cùng Microsoft Excel 2013.


Link Tải Sổ điểm mới nhất: