Tải Sổ khám bệnh cho Android

Link Tải Sổ khám bệnh cho Android chính thức:

Sổ khám bệnh điện tử sử dụng để tự theo dõi tình hình sức khỏe bản thân, để bạn biết được sức khỏe của bạn và nhật ký khám chữa bệnh của bạn.
Tính năng của ứng dụng:

Cập nhật, theo dõi tình hình sức khỏe bản thân.
Chụp hình, lưu trữ hình ảnh ảnh hưởng xuất hiện bệnh.
Tạo và quản lý lịch khám bệnh, lịch uống thuốc.
Chụp hình, lưu trữ kết quả khám bệnh, kết quả chiếu chụp trong hồ sơ khám bệnh.
Chụp hình, lưu trữ đơn thuốc.
Sổ khám bệnh cho iOS
Sổ khám bệnh cho iOS
Sổ khám bệnh cho iOS


Link Tải Sổ khám bệnh cho Android mới nhất: