Tải Sổ tay hướng dẫn làm Forum

Link Tải Sổ tay hướng dẫn làm Forum chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Sổ tay chỉ bảo làm Forum - Ebook tiếng Việt

Một e-book của diễn đàn hoaian.net và vinasofts.ws tổng hợp những bài viết từ nhiều tác giả trên những diễn đàn tin học, chỉ bảo chi tiết và cặn kẽ cách làm một forum (diễn đàn) theo ngôn ngữ ASP và PHP.

Các bài viết rất cụ thể, minh họa rõ ràng, chia thành nhiều đề tài để người đọc dễ khám phá và thực hành. Ngoài những chỉ bảo căn bản và nâng cao, e-book còn chỉ ra đáng kể thủ thuật và kinh nghiệm có ích.

Theo Echip


Link Tải Sổ tay hướng dẫn làm Forum mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)