Tải Social Tab cho Facebook cho Mac

Link Tải Social Tab cho Facebook cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

Social Tab cho Facebook cho phép người sử dụng truy cập vào tài khoản Facebook ngay trên MH desktop. Nó giúp bạn truy cập tài khoản Facebook mà ko nên mở thêm một tab trình duyệt mới, hay nên chuyển đổi giữa những tab. Người sử dụng có thể thực hiện mọi việc trên Facebook từ phần mềm này.
Phiên bản mới này có:

icon thông tin
Cập nhật công nhận MAS
Đổi tên.
Social Tab cho Facebook cho Mac


Link Tải Social Tab cho Facebook cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)