Tải SocialPulse Chat cho iOS

Link Tải SocialPulse Chat cho iOS chính thức:


SocialPulse Chat cho iOS - Phần mềm chat Facebook cho iPhone/iPad

SocialPulse Chat cho iOS là ứng dụng chat Facebook độc đáo giúp 22 ngôn ngữ khác nhau.
SocialPulse Chat giúp truy cập tường, nhóm và đăng nội dung cùng 22 ngôn ngữ. Ngoài ra, bạn được phép nhập chú thích ảnh bằng 22 ngôn ngữ và sử dụng phông chữ tiếng Anh đa dạng, edit tùy ý.Ngôn ngữ giúp: English, Arabic, Japanese, Chinese, Russian, Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam và 1 số ngôn ngữ khác (Amharic, Arabic, Bengali, Chinese, English, Farsi, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Japanese, Kannada, Malayalam, Marathi, Nepali, Oriya, Persian, Russian, Sanskrit, Serbian, Sinhalese, Tamil, Telugu, Tigrinya, Urdu).
Minh Lộc


Link Tải SocialPulse Chat cho iOS mới nhất: