Tải SoftLay Windows Contacts Converter

Link Tải SoftLay Windows Contacts Converter chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


SoftLay Windows Contacts Converter

SoftLay Windows Contacts Converter là tool có thể hỗ trợ bạn nhập file .contact thành định dạng Outlook PST, CSV & VCF. Nếu như bạn có ý định truyền file .contact thành PST từ Windows 7 hay Vista, nên sử dụng ứng dụng này.Người sử dụng có thể nhập thành công file Windows 7 .contact và file Vista .contact thành Outlook. Phần mềm này còn hỗ trợ bạn nhập file .contact thành Outlook. Đây là cách tuyệt vời để thực hiện chuyển thành công file Windows 7 .contact và Vista .contact thành Outlook PST/CSV/VCF.
SoftLay Windows Contacts Converter
Các chức năng chính:
Hỗ trợ chuyển đổi file theo nhóm: Windows Contacts Converter giúp bạn thực hiện chuyển đổi theo nhóm những file .contact thành Outlook/VCF/CSV.
Hỗ trợ những file .comtact của Windows 7 và Vista: Hỗ trợ chuyển đổi file .contact của Windows 7 và Windows Vista thành PST/VCF/CSV
Nhập file .contact thành định dạng file Outlook, vCard và CSV: Windows Contacts converter có thể nhập file .contact thành Outlook 2010, 32/64 bit. Người sử dụng có thể dễ truyền file .contact snag file PST hay CSV hay VCF.


Link Tải SoftLay Windows Contacts Converter mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)