Tải Software To Create Web Pages

Link Tải Software To Create Web Pages chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Software To Create Web Pages

Software To Create Web Pages là là ứng dụng có tính năng giúp đỡ bạn trong các giai đoạn tạo ra những trang web mà ko cần hiểu HTML, chỉ có kéo và thả những mục tiêu trang web.
Software To Create Web Pages
Chức năng:
• Giúp tạo trang web trực tuyến mà ko cần hiểu HTML.• Phải kéo và thả mục tiêu.• Tích hợp bộ tool tạo hình dáng ảnh bởi vì vậy ko cần sử dụng tool hình ảnh thứ 3.• Hình ảnh trang web có thể thay đổi bằng nhiều hiệu ứng như làm sáng, làm tối, làm mờ,...• Thay đổi vector có độ phân giải độc lập mà ko ảnh hưởng xuất hiện chất lượng.• Tạo ra mã Java và đồ họa.• Có bộ tool sử dụng để tải trang web, xây dựng phong cách mẫu, và tạo album ảnh trực tuyến.• Kiểm tra đường link hỏng cùng phần mềm.• Có bộ thực hiện lệnh theo nhóm, chắc chắn sử dụng Java Scripts.
Yêu cầu hệ thống:
• Intel Pentium CPU.• Microsoft Windows.• Màn hình màu.• Chuột.


Link Tải Software To Create Web Pages mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)