Tải Some PDF to Text Converter

Link Tải Some PDF to Text Converter chính thức:

Some PDF to Text Converter là tool hỗ trợ bạn chuyển đổi PDF thành giấy tờ để edit và sử dụng lại nội dung file PDF. Công cụ giải quyết cùng tốc độ thực sự cao và bạn được phép chuyển đổi nhiều tệp PDF thành giấy tờ với một lúc.Some PDF to Text Converter giúp bạn truy cập vào nội dung giấy tờ trong tài liệu PDF mà ko Adobe giúp. Nội dung trích xuất sẽ đc lưu trữ vào những tệp giấy tờ, nơi nó có thể dễ tìm, lưu trữ, thêm và quản lý.
Some PDF to Text Converter

Chức năng:

- Chuyển đổi PDF thành giấy tờ, bởi vì vậy bạn được phép edit và sử dụng lại nội dung file PDF.- Đây là chương trình độc lập, ko yêu cầu Adobe Acrobat, hoặc Acrobat Reader giúp.- Hỗ trợ file PDF từng mã hóa.- Chuyển đổi file PDF được tạo ra bởi ngẫu nhiên ứng dụng thành giấy tờ.- Cho phép chuyển đổi một phần file PDF, chọn một hay nhiều trang để chuyển đổi và những tool sẽ chuyển đổi những tài liệu hợp.- Bạn có thể tiết kiệm thời gian quý giá bằng việc chuyển đổi nhiều tài liệu trong một lần.

Yêu cầu:

- Internet Explorer 4.1 hay mới hơn.- RAM: 256 MB hay hơn.- Ổ cứng trống: 5 MB.


Link Tải Some PDF to Text Converter mới nhất: