Tải Sound Recorder With Skins Lite cho iPad

Link Tải Sound Recorder With Skins Lite cho iPad chính thức:

Sound Recorder with Skins Lite cho iPad – tool hoàn hảo để ghi âm thư điện tử voice, meno, ý tưởng, bài giảng, cuộc họp…

Chức năng chính:

17 skin ghi âm (vuốt thành trái/nên để chuyển)
18 hình nền (vuốt lên xuống để thay đổi)
Phân nhóm cho ghi âm
Chỉ định màu cho mỗi tên file riêng lẻ để nhận diện dễ
Ghi âm tự động lấy tên theo thời gian và ngày ghi âm
Chỉnh sửa tên file
Chức năng Erase hỗ trợ gỡ file
Gửi ghi âm qua Email
Xuất ghi âm qua WiFi
Chia sẻ file iTunes
Minh Lộc


Link Tải Sound Recorder With Skins Lite cho iPad mới nhất: