Tải SoundTap Streaming Audio Recorder

Link Tải SoundTap Streaming Audio Recorder chính thức:

Tải về máy (577,1 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


SoundTap Streaming Audio Recorder

SoundTap giúp bạn ghi âm sau đấy mở qua máy tính Windows. Phần mềm được cài đặt dễ dàng, sau khi cài đặt, bạn phải bật nó lên sau đấy tất cả âm thanh được mở hay qua máy tính sẽ được ghi lại dưới định dạng file wav hay mp3. Tất cả những âm thanh được ghi bằng một driver ảo bên trong kernel, bởi vì vậy các giai đoạn cho chất lượng số hoàn hảo. Ghi một copy số trực tiếp từ một bản nhạc được mở trên PC mà ko hết mất chạy chất lượng tín hiệu. Lưu file dưới định dạng wav hay mp3 cùng nhiều tùy chọn nén và mã hóa. Bạn có thể lắng nghe trong khi ghi âm hay lưu audio một cách lặng lẽ. Các file được ghi có thể tìm dễ bởi ngày tháng, thời gian hay định dạng. SoundTap giúp bạn sử dụng thử 14 ngày, nhưng việc làm ghi trên bản thử chỉ cho phép ghi âm giọng kể trong vòng 10 giây cho mỗi lần ghi.
Điểm mới trong bản này:Phiên bản 2.03 vá một vài việc trong các giai đoạn ghi âm cho Windows, những nâng cấp về giúp đỡ và một vài cải thiện khác.


Link Tải SoundTap Streaming Audio Recorder mới nhất:

Tải về máy (577,1 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)