Tải Sparrow cho Mac

Link Tải Sparrow cho Mac chính thức:

Sparrow cho Mac – tìm hiểu một cách thức chắc chắn mới để tiếp cận email trên Mac.Sparrow là phần mềm e-mail thu bé được tạo ra để kiểm tra thư một cách dễ dàng và hiệu quả.Sparrow giúp IMAP và POP - người sử dụng có thể sử dụng mail của những nhà cung cấp dưới đây:Gmail (classic và ứng dụng Google)
MobileMe
Yahoo!
AOL
Server IMPA tùy chỉnh
Hotmail, MSN, Live ...

Chức năng:

Hội thoại
Trả lời nhanh
Tích hợp Facebook
Inbox hợp nhất
Nhãn và Folder
Thanh định dạng
Quick Look
Đính kèm trực tiếp
Đính kèm Cloud
Thông báo
Alias
Inbox ưu tiên
Chế độ thu nhỏ
Sidebar mở rộng
Nâng cấp trong bản mới v1.6:
Chức năng mới: giúp POP, lưu bản nháp, delete toàn bộ thư rác…
Fix lỗi của bản trước.
Minh Lộc


Link Tải Sparrow cho Mac mới nhất: