Tải SpeakText cho Office Free cho iOS

Link Tải SpeakText cho Office Free cho iOS chính thức:

SpeakText for Office Free là ứng dụng đọc vài biên dịch giấy tờ và trang web miễn phí.SpeakText for Office giúp đọc và dịch trang web, tài liệu, gồm có cả tạp chí và báo.

Chức năng:

Đọc offline sau khi download
Đọc và dịch trang web, tài liệu
Hỗ trợ dịch vụ Microsoft Translator
Hỗ trợ đọc hơn 20 ngôn ngữ
Dịch hơn 30 ngôn ngữ
Hỗ trợ dịch đã câu
Hỗ trợ chọn 10 ngôn ngữ ưa thích
Dịch từ đầu xuất hiện cuối, hay đoạn chọn
Tìm và đọc nội dung
Dịch cả trang web
Làm nổi trội từ trong khi đọc và dịch


Link Tải SpeakText cho Office Free cho iOS mới nhất: