Tải Split Screen

Link Tải Split Screen chính thức:


Split Screen - Hiển thị 2 website trên 1 màn hình

Split Screen sẽ hỗ trợ trình duyệt mở một tab mới và nhắc người sử dụng nhập vào đôi URL, sau đấy chương trình sẽ hiển thị cả đôi site trên với một trang. Đây là 1 extension tốt nhất trong việc theo dõi hội nghị và lướt web kể chung. Có thể xem một đoạn video (hay đợi trong khi nó đang buffer) trong khi bạn lướt trang khác.


Link Tải Split Screen mới nhất: