Tải Sprint Mobile Sync cho Android

Link Tải Sprint Mobile Sync cho Android chính thức:

Sprint Mobile Sync cho phép người sử dụng đồng bộ danh bạ liên hệ trên ĐT của mình lên một cổng web, hỗ trợ người sử dụng dễ truy cập bằng việc truy cập vào trang sprint.com.
Sprint Mobile Sync

Với Sprint Mobile Sync bạn được phép:

- Quản lý danh bạ liên hệ từ thiết bị hay cổng web. Từ bất cứ điểm nào, danh bạ liên hệ của bạn vẫn được đồng bộ- Sao lưu danh bạ liên hệ để có thể khôi phục chúng nếu thiết bị của bạn bị mất hay nếu người sử dụng mới mua thiết bị mới- Sprint Mobile Sync cho phép tài khoản Administrators chuyển danh bạ liên hệ trên thiết bị- Sprint Mobile Sync cho phép giúp việc tạo nhóm, gồm có TeamDC từ cổng Mobile Sync trong sprint.com. Chức năng này có cho cả người sử dụng riêng tư và tài khoản administrator.


Link Tải Sprint Mobile Sync cho Android mới nhất: