Tải SpyBoss KeyLogger Pro

Link Tải SpyBoss KeyLogger Pro chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


SpyBoss KeyLogger Pro

SpyBoss Pro là ứng dụng gigiết hại keylogger máy tính và Internet cao nhất. Phần mềm này sẽ ghi lại chi tiết những gì diễn ra trên PC - ghi lại chat, tn, email, những trang web từng truy cập, những gì từng tìm, những gì từng làm trên trang MySpace.com, những hình ảnh từng được đăng và được xem, những lần nhấn phím, phần mềm từng chạy,... Bên cạnh đó, ứng dụng này còn có chức năng snapshot theo dõi MH, bạn sẽ biết được họ đang làm gì, thứ tự chính xác việc từng làm, đã bước đã bước. Với SpyBoss Pro, bạn sẽ ko nên nghi ngờ ai từng làm gì trên PC của mình.
Các chức năng chính:Bí mật gigiết hại: ghi lại chat, tn, email, những trang web từng truy cập, những gì từng tìm, những gì từng làm trên trang MySpace.com, những hình ảnh từng được đăng và được xem, những lần nhấn phím, phần mềm từng chạy,...
Mật khẩu bảo vệ: SpyBoss được sử dụng để đặt một mật khẩu nhằm chặn truy cập vào ứng dụng này.
Chế độ ẩn: Chạy chế độ ẩn của SpyBoss Pro, ngăn bớt người sử dụng máy tính biết được.
Mã hóa những file dữ liệu: Dữ liệu được gigiết hại sẽ được thu thập lại trong một tệp tin mã hóa bảo an toàn, nếu người nào đó có ý định tìm hiểu một tệp tin bản ghi, họ vẫn không thể đọc nó.
Email những file bản ghi: Gigiết hại máy tính của bạn ở bất cứ nơi nào. Bí mật gửi những file bản ghi vào một chỗ ở email.
Ghi lại tên người sử dụng và mật khẩu: Hiển thị tên người sử dụng và mật khẩu cho những trang web, ứng dụng chat, thư điện tử trực tuyến,....


Link Tải SpyBoss KeyLogger Pro mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)