Tải SSuite Office - Accel Spreadsheet

Link Tải SSuite Office - Accel Spreadsheet chính thức:


SSuite Office - Accel Spreadsheet

ACCEL là 1 tool thực sự có ích và dễ sử dụng để đáp ứng cho công việc tính toán, phân tích, tổng hợp và trình bày dữ liệu của bạn trong những số liệu thống kê.
SSuite Office - Accel Spreadsheet
Nó có một hệ thống giúp đỡ từng được tích hợp đầy đủ hỗ trợ trong việc nhập những công thức rắc rối trở lên dễ hơn. Bạn có thể lấy dữ liệu ở bên ngoài bằng việc sử dụng ODBC, sắp xếp nó, xuất ra những số liệu phân tích thống kê.
SSuite Office - Accel Spreadsheet
Giờ đây công việc mà bạn đều đặn nên làm như tạo ra những thông báo tài chính, quản lý chi phí riêng tư sẽ trở lên dễ hơn cùng Accel Spreadsheet, nó sẽ cung cấp cho bạn một tool rất hiệu quả và linh hoạt để thực hiện đối tượng của bạn một cách dễ.Yêu cầu:
- Hiển thị Kích thước 1024 x 600.- RAM - 32 MB.- 5 MB ​​ko gian ổ cứng.


Link Tải SSuite Office - Accel Spreadsheet mới nhất: