Tải Static Windows Mail Backup

Link Tải Static Windows Mail Backup chính thức:

Windows Mail Backup là 1 tool sao lưu mạnh mẽ để sao lưu email, news messages, accounts, rules, contacts, thiết lập junk mail, calendar, stationery, signatures và tất cả những thiết lập riêng tư vào một kho lưu trữ.Bạn có thể sử dụng với một ứng dụng để khôi phục lại dữ liệu Windows Mail từ một kho lưu trữ từng lưu trước đó. Bạn có thể nén lưu trữ cùng tỉ lệ nén cao. Scheduler từng được tích hợp. Bạn cũng có thể chuyển lưu trữ đầu ra xuất hiện server FTP hay ghi nó vào thiết bị có thể ghi CD/DVD.
Static Windows Mail Backup

Chức năng:

• Chỉ một số click chuột bạn được phép sao lưu những lưu trữ email.• Chương trình sao lưu có thể nén lưu trữ cùng tỉ lệ nén cao.• Chương trình sao lưu có thể mã hóa lưu trữ cùng mật khẩu bảo vệ.• Bạn có thể kích đúp vào file lưu trữ để bắt đầu chương trình khôi phục.• Chương trình sao lưu cũng quét và sao lưu Folder My Documents.• Chương trình sao lưu có thể sao lưu những thiết lập của Internet Explorer.• Chương trình sao lưu có thể sao Favorite.• Chuyển lưu trữ xuất hiện server FTP tùy chỉnh sau khi lưu trữ được giúp.• Sao lưu chương trình có thể viết lưu trữ cho thiết bị có thể ghi CD / DVD sau khi lưu trữ được sao lưu.• Có thể sao lưu tệp lớn hơn 4GB.• Scheduler từng được tích hợp, bạn được phép lên lịch trình cho các giai đoạn sao lưu.

Yêu cầu:

• Pentium 200 Mhz.• Bộ nhớ 256 MB hay hơn.• Ổ cứng trống: 50 MB.


Link Tải Static Windows Mail Backup mới nhất: