Tải STDU Converter

Link Tải STDU Converter chính thức:


STDU Converter - Phần mềm chuyển đổi file thành định dạng PDF

STDU Converter là ứng dụng dễ dàng, hỗ trợ chuyển đổi những định dạng DjVu, TIFF, DCX và Comic Book Archive (CBR hay CBZ) thành định dạng PDF. Người sử dụng chỉ có chọn file định dạng nguồn và nhấn nút Convert. Người sử dụng có thể chọn những trang có ý định chuyển đổi. Bên cạnh đó, người sử dụng có thể xoay một vài trang, nếu bạn phải hay tạo riêng tóm tắt nội dung của dữ liệu kết quả. 
Ứng dụng convert thành file PDF STDU Converter


Link Tải STDU Converter mới nhất: