Tải Stealth Files

Link Tải Stealth Files chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Stealth Files

Stealth Files 4.0 sử dụng một các giai đoạn có tên Steganography để ẩn bất cứ file nào hay file bên trong file khác. Đây là 1 giải pháp thay thế cùng mã hóa bởi ko ai có thể giải mã thông báo hay file từng được mã hóa trừ phi họ biết được sự tồn tại của file ẩn này. Trước khi Stealth Files ẩn một tệp tin, nó sẽ nén lại và mã hóa nó cùng mật khẩu. Sau đó, bạn sẽ nên chọn một tệp tin chứa, là file chứa file ẩn. File chứa này có thể là 1 trong các loại file sau: EXE, DLL, OCX, COM, JPG, GIF, ART, MP3, AVI, WAV, DOC, BMP, WMF. Hầu hết những file audio, video và file thực thi cũng có thể là file chứa. Bạn cũng có thể thể sử dụng một vài file dữ liệu làm file chứa. Những file chứa này sẽ hoạt động bình thường ngay cả khi có file ẩn bên trong chúng. Các hình ảnh vẫn trông như cũ, file âm thanh vẫn còn âm thanh như thường, và những phần mềm vẫn hoạt động tốt. Lúc bạn có ý định khôi phục lại file ẩn, chỉ có mở chúng ra bằng Stealth Files, và nếu bạn đưa đúng mật khẩu cho file chứa, bạn sẽ có được file ẩn. Bên cạnh đó, bạn có thể khôi phục file ẩn từ file chưa bằng việc truy cập Remove Hidden Files và thực hiện chỉ bảo.


Link Tải Stealth Files mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)