Tải Stellar Phoenix Archive Password Recovery

Link Tải Stellar Phoenix Archive Password Recovery chính thức:

Stellar Phoenix Archive Password Recovery là 1 phần mềm có ích hỗ trợ người sử dụng khôi phục lại mật khẩu bị mất hay bị quên cho những file lưu trữ WinZAR và WinZIP.
Stellar Phoenix Archive Password Recovery

Chức năng chính:

Khôi phục chính xác mật khẩu file lưu trữ
Phần mềm này sử dụng những kỹ thuật tiên tiên nhất để hỗ trợ bạn khôi phục mật khẩu file lưu trữ và mở khóa file ZAR và ZIP được bảo vệ bằng mật khẩu. Kỹ thuật Brute Force Attack sẽ thực hiện quét những file lưu trữ cùng những tiêu chuẩn tìm khác nhau được vận dụng để thực hiện một các giai đoạn phục hồi mật khẩu lưu trữ bị mất của bạn một cách đáng tin cậy.Cung cấp tùy chọn mask để giảm thiểu thời gian phục hồi
Công cụ khôi phục file ZIP sẽ giúp bạn giảm thiểu thời gian phục hồi bằng việc sử dụng những tùy chọn mặt nạ khác nhau. Bạn có thể xác định một số ký tự thứ nhất của mật khẩu lưu trữ. Bạn có thể bỏ qua những ký tự mà bạn ko nhớ chính xác bằng việc sử dụng ký tự "?".
Xác định độ dài mật khẩu
Phần mềm này giúp bạn xác định độ dài tối thiểu và tối đa của mật khẩu file lưu trữ. Bằng cách cung cấp phạm vi độ dài của mật khẩu, bạn sẽ có hạn được những tiêu chí tìm mật khẩu và cung cấp cơ hội phục hồi dữ liệu nhanh hơn.Cung cấp hộp thoại giải quyết linh hoạt
Stellar Phoenix Archive Password Recovery sẽ hiển thị một hộp thoại giải quyết linh hoạt trong suốt các giai đoạn phục hồi, trong đấy cho nhìn hiển thị trạng thái phục hồi và những thông báo giá trị khác như: thời gian bắt đầu các giai đoạn, thời gian dự kiến làm xong và tốc độ khôi phục.Xác định bộ ký tự
Bằng cách sử dụng chức năng "Character Set", bạn được phép xây dựng một bộ ký tự mà sẽ được sử dụng để tìm mật khẩu file lưu trữ bị mất. Công cụ khôi phục mật khẩu file ZAR sẽ tạo ra những kết hợp ký tự khác nhau để crack mật khẩu bị mất.


Link Tải Stellar Phoenix Archive Password Recovery mới nhất: