Tải STranslator

Link Tải STranslator chính thức:


STranslator

STranslator đóng vai trò như một “phiên dịch viên” trong lúc bạn chat cùng người nước ngoài, do vậy bạn được phép chat dễ chịu mà ko nên lo bất đồng ngôn ngữ. Điều nổi bật là STranslator giúp dịch ngôn ngữ chat “ngoại quốc” thành cả tiếng Việt.