Tải Studiometry

Link Tải Studiometry chính thức:

Studiometry là 1 phần mềm tiện lợi mang xuất hiện cho người sử dụng một cái thấy tổng quát có tổ chức về những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp mình đang quản lý.Chương trình mạnh mẽ này có thể hỗ trợ bạn gigiết hại những dự án kinh doanh từ ngày bắt đầu xuất hiện khi kết thúc. Lúc đấy, Studiometry sẽ hoạt động như một tool quản lý kinh doanh. Giả sử, phần mềm này có thể hỗ trợ người sử dụng quản lý thông báo liên hệ, đánh giá công việc, theo dõi công việc hay in hóa đơn cho khách hàng.Bên cạnh đó, Studiometry cũng hỗ trợ bạn có được cái thấy tổng thể về những hoạt động hàng ngày trong doanh nghiệp của mình. Cụ thể, chương trình này có thể theo dõi tất cả cơ sở dữ liệu thông báo của một cty: danh bạ khách hàng, những dự án kinh doanh, những khoản nợ, hóa đơn, thông báo, danh bạ công nhân viên, danh bạ việc phải làm, những khoản thanh toán và rất nhiều khoản khác.
Studiometry

Vài chức năng chính của Studiometry:

Chức năng theo dõi chung:
Theo dõi danh bạ khách hàng.
Quản lý danh bạ nhà cung cấp.
Gigiết hại dự án kinh doanh.
Theo dõi lịch trình hoạt động.
Theo dõi những khoản nợ, khoản tín dụng và những đầu mục công việc khác.
Theo dõi hóa đơn.
Theo dõi thông báo.
Theo dõi những khoản thanh toán thu vào.
Quản lý công nhân viên.
Ghi lại thông báo liên hệ trong đấy mỗi tiêu đề này có thể chia vào nhiều loại sử dụng bộ lọc tùy chỉnh khác nhau.
Quản lý thông báo kế toán gồm có chi phí kinh doanh và chi phí định kỳ.
Studiometry
Quản lý dự án:
Quản lý những thông báo dự án như: tên, ngày bắt đầu, ngày đáo hạn và rất nhiều thông báo khác.
Theo dõi loại và tình hình dự án (từ những danh bạ tùy chỉnh).
Chức năng Live/Non Live cho phép người sử dụng lưu trữ dự án ngay trong chương trình.
Đánh dấu dự án theo mã màu tựa theo những tiêu chí như loại và tình hình dự án hay theo một màu sắc tùy chỉnh.
Hỗ trợ số lượng trường thông báo dự án ko có hạn. Mỗi trường thông báo này hay xem như một chỉ số của dự án.
Bộ chỉ số dự án giúp bạn thêm nhiều chỉ số với lúc vào dự án một cách dễ.
Theo dõi những file ảnh hưởng xuất hiện dự án trên PC người sử dụng.
Các hoạt động file dự án (Project File Actions) tự động kích hoạt và dừng bộ đếm giờ (bộ tính thời gian làm việc - Timer) khi mở và đóng file dự án.
Truy cập, tải, đăng và đánh dấu những file trên Server Studiometry.
Hỗ trợ bộ đếm giờ mặc định và bộ đếm giờ làm tròn cho đã dự án.
Thêm ảnh cho đã dự án.
Thiết lập thông báo thuế và những hoạt động thuế cho đã dự án.
Hỗ trợ những tùy chọn dự án Pro-Bono.
Hỗ trợ những tùy chọn công khai/cá nhân trong đấy cho phép giao thử thách hay chặn một nhân viên trong một dự án.
Cho phép thêm ghi chú và thông báo nhật ký dự án.
Thêm đơn bị tiền tệ mặc định trong dự án.
Theo dõi những tiêu đề công việc trong dự án như những khoản nợ và khoản tín dụng.
Tạo hóa đơn cho đã tiêu đề công việc đang được quản lý.
Hỗ trợ template dự án từ danh bạ việc phải làm và bộ chỉ số dự án.
Lên kế hoạch cho dự án kinh doanh:
Hỗ trợ đôi trường thông báo: số lượng thời gian ước tính và số lượng thời gian thực tế.
Cung cấp những chức năng để quản lý ngân sách dự án, ngân sách dự tính và ngân sách thực tế.
Hiển thị tổng số và so sánh giữa đã khoản nợ theo số lượng và theo giờ cụ thể.
Cho phép in bản giá trị ước tính và giá trị thực tế.
Tạo bản ước tính và bản thực tế bằng chức năng tạo thông báo.
Tạo biểu đồ GANTT cho đã dự án cụ thể.
Tạo những trục cho biểu đồ GANTT.
Phân xẻ công việc cho nhân viên theo biểu đồ GANTT.
Hiển thị dấu mốc trong biểu đồ GANTT.
Đánh dấu mã màu trong biểu đồ GANTT.
Hỗ trợ danh bạ việc cần khiến đã dự án.
Chỉ định nhân viên tham gia vào đã dự án cụ thể.
Bổ sung thông báo liên hệ cho dự án.
Quản lý công việc/chi phí:
Theo dõi những hạng mục công việc và chi phí thanh toán.
Gigiết hại khối lượng công việc theo giờ bằng máy chấm công và bảng tính giờ.
Theo dõi chi phí định kỳ.
Quản lý những khoản giảm giá và khoản ký gửi đặt cọc.
Tùy chọn theo dõi danh bạ miêu tả sẽ tự động điền thông báo miêu tả về hạng mục công việc.
Tùy chỉnh những loại nợ/tín dụng theo tỉ giá và thiết lập thuế mặc định.
Tùy chọn Non-Billable hỗ trợ theo dõi phần việc ko tính trong hóa đơn.
Theo dõi số lượng và giá cho đã hoạt động, đồng thời cho phép người sử dụng sử dụng chức năng Inventory tích hợp.
Hỗ trợ những tùy chọn Mark-Up (tăng giá).
Theo dõi tỉ lệ và giờ thực hiện cho đã hạng mục công việc bằng bộ đếm giờ riêng biệt.
Tùy chọn tính thuế cho đã hạng mục giúp bạn vận dụng đã loại thuế khác nhau cho đã loại và tiêu đề công việc.
Bảng tính thời gian:
Cho phép nhập số lượng dự liệu lớn một cách nhanh lẹ qua tool Time Sheet (bảng tính thời gian).
Studiometry tự động chọn tỉ lệ tính thời gian từ thiết lập trong mục khách hàng, dự án và loại công việc.
Xem bảng tính thời gian theo tiêu chí: khách hàng, dự án, nhân viên và thời gian.
Hỗ trợ in và xuất những bảng tính thời gian từng lọc.
Hỗ trợ tỉ lệ tính toán và bộ đếm giờ/máy chấm công:
Hỗ trợ số lượng loại tỉ lệ ko có hạn.
Chỉ định tỉ lệ theo nhân viên, khách hàng, dự án hay nhập một tỉ lệ cụ thể.
Chỉ định đã máy chấm công cho nhân viên tất yếu.
Kích hoạt bộ đếm giờ cho đã khách hàng/dự án chỉ cùng một nút bấm.
Cho phép sử dụng nhiều máy chấm công với lúc.
Xem tổng số thời gian thực tế trong tất cả máy chấm công.
Các tùy chọn cảnh báo thời gian nhàn rỗi cho phép người sử dụng tính toán những khoản thời gian máy tính trong chế độ nhàn rỗi.
Cho phép sử dụng chức năng Enter Time Sheets để nhập khối lượng dữ liệu lớn.
Theo dõi khách hàng/thông báo liên hệ:
Quản lý những thông báo tên khách hàng, số thứ tự, email, chỗ ở, ghi chú và rất nhiều thông báo khác.
Theo dõi hạng mục khách hàng cùng năng lực tùy chỉnh linh hoạt.
Chức năng Live/Non Live giúp bạn lưu trữ khách hàng ngay trong chương trình.
Theo dõi dự án, thông báo liên hệ, danh bạ việc phải làm và những khoản thanh toán có ảnh hưởng xuất hiện khách hàng.
Quản lý số lượng thông báo liên hệ ko có hạn cho đã khách hàng.
Các trường thông báo tiêu chuẩn trong phần liên hệ gồm có: tên, chức vụ, chỗ ở email, chỗ ở nhà/nơi công tác, sđt và rất nhiều dữ liệu khác.
Dùng chung một ảnh liên hệ trong toàn bộ Studiometry.
Theo dõi thông báo liên hệ cần thanh toán.
Hỗ trợ theo dõi nhật ký liên hệ.
Thêm ghi chú cho thông báo liên hệ.
Hỗ trợ tùy chọn đồng bộ hóa trên cơ sở khách hàng cùng danh bạ trong tài khoản Apple.
Cho phép lập maps và tìm phương hướng chỉ cùng một nút bấm.
Studiometry
Theo dõi công việc/sự kiện phải làm (To Do/Event):
Chức năng To Do Tracker hỗ trợ hiển thị danh bạ lọc, xem, edit hay cho phép in những công việc phải làm.
Chức năng Description List Tracking sẽ tự động điền thông báo vào phần miêu tả To Do chung.
Chỉ định khách hàng hay dự án cho danh bạ To Do.
Cho phép ưu tiên danh bạ công việc.
Thông báo thời gian của những sự kiện sắp xuất hiện hạn và từng quá hạn.
Theo dõi To Do Extra Info.
Quản lý To Do Next Step.
Chỉ định nhân viên thực hiện đã công việc tất yếu.
Thiết lập những công việc định kỳ.
Tạo bản tóm tắt và thông báo công việc:
Tạo bản tóm tắt nhiều tầng cùng năng lực tùy chỉnh linh hoạt.
Lưu trữ, tải, xuất và nhập template và preset định dạng thông báo.
Lọc bản tóm tắt từ tiêu chí như hạng mục, tình hình, chuỗi lọc, ngày tháng và rất nhiều tiêu chí khác.
Lọc lịch làm việc theo nhân viên, khách hàng, dự án và chuỗi tìm.
Xem, in và xuất bản tóm tắt tùy chỉnh.
Quản lý lịch:
Xem ngày tháng của hóa đơn, của công việc/sự kiện hay ngày xuất hiện hạn của thực tế trong lịch tích hợp trong Studiometry.
Xem lịch theo tháng hay theo tuần.
Xem lịch làm việc riêng cho đã nhân viên.
Lọc lịch tựa theo nhân viên, khách hàng, dự án và chuỗi tìm.
Kéo thả con trỏ chuột trên lịch để tạo sự kiện/việc phải làm.
Nhật ký liên hệ:
Theo dõi những hoạt động tương tác cùng phần Contacts.
Cho phép tùy chỉnh danh bạ loại nhật ký liên hệ.
Chỉ định nhật ký liên hệ cho dự án cụ thể.
Chức năng tạo khoản nợ chỉ cùng một cú click chuột hỗ trợ cho vào thông báo thanh toán vào nhật ký liên hệ.
Tạo To Do/Event chỉ cùng một nút bấm, hỗ trợ người sử dụng thêm Contact Logs vào lịch Studiometry một cách dễ.
Theo dõi nhật ký liên hệ giúp bạn dễ tìm khách hàng, dự án, tiêu đề liên hệ và chuỗi liên hệ trên toàn bộ hệ thống nhật ký.
Theo dõi những khoản thanh toán (Payment):
Quản lý số lượng và đơn vị thanh toán.
Chọn phương thức thanh toán: thẻ tín dụng, séc/chuyển tiền, tiền mặt, thanh toán trực tuyến và những hình thức thanh toán.
Chọn phương thức thanh toán cho đã khách hàng, dự án, hóa đơn và Contact.
Hỗ trợ tính toán số lượng còn lại chưa thanh toán trong một hóa đơn.
Hiển thị tổng số thanh toán cho dự án, khách hàng, hóa đơn.
Tích hợp tool theo dõi thanh toán cùng năng lực lọc theo dự án, khách hàng và ngày tháng.
Hiển thị thông báo người sử dụng:
Hiển thị thông báo liên hệ, chỗ ở, sđt của cty.
Thêm logo cty.
Thêm điều khoản thanh toán.
Thêm thông báo mã số thuế.
Nhập thông báo cty từ danh bạ Apple chỉ cùng một nút bấm.
Nhập thông báo cty từ Server Studiometry chỉ cùng một cú click chuột.
Hỗ trợ nhiều mẫu template hóa đơn:
Cung cấp hệ thống template hóa đơn.
Tích hợp nhiều template hóa đơn trực quan tùy chỉnh.
Tích hợp nhiều mẫu hóa đơn theo mã tùy chỉnh.
Tích hợp nhiều mẫu thông báo trực quan tùy chỉnh.
Cho phép xuất và in template hóa đơn/thông báo theo mã nhiều trang.
Hỗ trợ mẫu template thông báo và hóa đơn trực quan nhiều trang.
Hỗ trợ hàng trăm biến cho phép người sử dụng cho vào thông báo từ Studiometry vào mẫu hóa đơn.
Cho phép tùy chỉnh template linh hoạt.
Tích hợp trình edit template trực quan, cho phép kéo thả những trường dữ liệu để tạo ra mẫu đơn như ý định.
Hỗ trợ những chức năng Page Layout gồm có hộp thoại điền chữ (Text Boxes), những loại biến (Variable Items), ảnh (Pictures), mục tiêu đồ họa khác (Graphic Objects) và cột dữ liệu (Data Columns).
Tích hợp tool edit template theo mã, cho phép người sử dụng cao cấp nhập mã từ Studiometry.
Tích hợp chức năng gửi thư điện tử từ trong chương trình.
In tài liệu trực tiếp từ giao diện của Studiometry.
Xuất tài liệu thành định dạng PDF.
Hỗ trợ xuất tài liệu dạng TXT.
Xuất tài liệu dạng XML.
Xuất tài liệu dạng HTML.
Xuất tài liệu dạng ảnh JPG.
Quản lý công nhân viên:
Theo dõi số lượng nhân viên ko có hạn.
Chỉ định nhân viên thực hiện công việc trong To Do.
Chỉ định nhân viên tham gia dự án và thực hiện công việc trong biểu đồ GANTT.
Chỉ định nhân viên thực hiện hạng mục công việc Debt/Credit.
Điền thông báo đăng nhập cụ thể cho đã nhân viên.
Chia nhân viên thành đôi loại: cấp quản lý và cấp tiêu chuẩn.
Chỉ định máy chấm công cho đã nhân viên.
Nhập thông báo liên hệ của nhân viên.
Thêm ghi chú về nhân viên.
Tự động theo dõi ghi chép về ngày công của nhân viên từ truy cập server.
Báo cáo nhân viên cho phép người sử dụng xuất thông báo nhân viên cho đã quá trình thời gian cụ thể.
Hạn chế quyền truy cập cho đã nhân viên vào đã phần trong Studiometry:
Xem/edit/xóa/thêm thông báo khách hàng.
Xem/edit/xóa/thêm thông báo liên hệ.
Chỉnh sửa thông báo/thiết lập/tệp tin/kế hoạch/ghi chú/nhân sự của dự án.
Thêm/delete dự án.
Xem/edit những khoản nợ/tín dụng.
Chỉnh máy chấm công.
Chỉnh máy chấm công của nhân viên khác.
Tạo/xem bảng tính thời gian.
Xem tỉ lệ nhân viên.
Dùng chức năng Inventory.
Xem tổng số hàng hóa trong kho.
Xem/edit khoản thanh toán.
Xem/edit thông báo kế toán.
Xem/edit hóa đơn.
Xem/edit thông báo.
Chỉnh sửa thiết lập thuế.
Truy cập file dự án trên server.
Quản lý ID:
Hỗ trợ nhiều tùy chọn đánh số ID.
Hỗ trợ định dạng ID riêng biệt cho đã mục: khách hàng, dự án, hóa đơn.
Hỗ trợ template định dạng có thẻ tag để nhập thông báo trực tiếp vào ID.
Thiết lập ID hóa đơn cho phép theo dõi số ID từ dự án, khách hàng hay trên toàn chương trình.
Thiết lập ID dự án cho phép theo dõi số ID từ tên khách hàng hay trên toàn chương trình.
Chức năng thông tin ID trùng lặp sẽ yêu cầu người sử dụng thực hiện hoạt động cho những mục tiêu có với số ID.
Quản lý ID hóa đơn trong phần Invoice Tracker cho phép so sánh và xử lý ID trùng nhau dễ.
Cho phép thêm thẻ tag ID như: khách hàng, dự án, số hóa đơn, ngày tháng và rất nhiều dữ liệu khác.
Tùy chọn bảo mật:
Bảo vệ dữ liệu bằng mật khẩu.
Mã hóa dữ liệu.
Tùy chọn khóa chương trình khi trong chế độ rãnh rỗi.
Mỗi nhân viên được cập tên đăng nhập và mật khẩu riêng.
Chỉ định quyền truy cập cho đã nhân viên.
Hỗ trợ tùy chọn xuất dữ liệu:
Xuất dự liệu dạng .iif Quickbook.
Xuất thông báo thông báo chi phí.
Xuất thông báo hóa đơn.
Xuất thông báo thanh toán.
Xuất thông báo danh bạ công việc.
Xuất hóa đơn và thông báo.
Hỗ trợ trình chỉ bảo xuất danh bạ khách hàng.
Hỗ trợ trình chỉ bảo xuất danh bạ liên hệ.
Hỗ trợ trình chỉ bảo xuất danh bạ dự án.
Xuất bảng tính thời gian.
Cửa sổ tóm tắt cho phép xuất bản tóm tắt định dạng HTML hay giấy tờ.
Đồng bộ hệ thống:
Cho phép đồng bộ đôi chiều trực tiếp cùng danh bạ Apple.
Tự động tạo nhóm danh bạ cho danh bạ liên hệ của Studiometry.
Studiometry cho phép chỉ đồng bộ thông báo liên hệ tất yếu cùng danh bạ Apple, hỗ trợ người sử dụng có toàn quyền kiểm soát nội dung có ý định đồng bộ.
Không yêu cầu cài đặt danh bạ Apple.
Nhập email:
Gửi thư điện tử cho nhiều khách hàng và nhà cung cấp trong danh bạ liên hệ.
Tạo tiêu đề và nội dung thư điện tử cùng những thẻ dữ liệu cụ thể gồm có Contact Information và số dư tài khoản chi tiết.
Gửi thư điện tử trực tiếp từ trong Studiometry cùng chức năng thư điện tử tích hợp.
Thiết lập thuế:
Hỗ trợ số lượng loại thuế ko có hạn.
Tùy chỉnh tên và tỉ lệ phần trăm cho đã loại thuế.
Hỗ trợ năng lực tính thuế.
Hỗ trợ nhiều chế độ thuế khác nhau: Standard, PiggyBackedCanadian.
Đính kèm thông báo thuế cho đã dự án hay hạng mục công việc cụ thể.
Đính yếu thông báo thuế cho đã loại nợ/tín dụng.
Thiết lập đơn vị tiền tệ:
Hỗ trợ số lượng đơn vị tiền tệ ko có hạn.
Tự động cập nhật tỉ giá trực tuyến.
Hỗ trợ tùy chọn lưu tỉ giá cho đã hạng mục công việc từ đôi tiêu chí Debt/CreditPayment, hỗ trợ bảo đảm sự chính xác của thông báo.
Cung cấp những tùy chọn như: ký hiệu tiền tệ, thẻ đánh dấu trực tuyến, tỉ lệ hối đoại và rất nhiều tùy chọn khác.
Đặt đơn vị tiền tệ cho những hạng mục công việc, dự án, khách hàng hay hóa đơn.
Thiết lập chức năng lập hóa đơn (Billing):
Cung cấp điều khoản thanh toán.
Quản lý mã số thuế.
Chức năng Invoice Due-In Days hỗ trợ người sử dụng chỉ định cách tính ngày xuất hiện hạn của hóa đơn mới tạo trong Studiometry.
Chức năng Timer Inactivity cho phép Studiometry đặt câu hỏi để giải quyết bộ đếm giờ mỗi lần người sử dụng để máy tính trong chế độ rảnh rỗi trong khi máy chấm công vẫn đang chạy.
Thiết lập chức năng đếm giờ.
Đánh dấu theo mã màu:
Đánh dấu dự án, khách hàng theo mã màu.
Thiết lập mã màu tự động cho đã loại dự án, cho tình hình dự án hay loại khách hàng.
Cho phép thêm mã màu vào danh bạ To Do, vào hóa đơn, những khoản thanh toán... trong cửa sổ tìm.
Chỉ định khách hàng hay dự án cụ thể là trường hợp ngoại lệ khi đánh mã màu tự động.
Các tùy chọn chỉnh sửa chương trình:
Hỗ trợ tùy chọn tự động sao lưu dữ liệu.
Hạn chế sao lưu theo dung lượng, số lượng tệp hay theo khoảng thời gian.
Tự động cập nhật chức năng mới trong chương trình.
Các tùy chọn khác:
Quản lý file dữ liệu cty cùng chức năng Multi-Company tích hợp.
Hỗ trợ chế độ xem Studiometry Tips.
Cửa sổ trạng thái hiển thị những trạng thái lưu, trạng thái hệ thống,...
Tùy chỉnh thanh tool cho đã nhân viên.
Hiển thị cửa sổ cảnh báo khi hóa đơn/công việc quá hạn hay khi những khoản nợ/tín dụng định kỳ đang được tạo, hay khi tạo hóa đơn tự động.
Chức năng tự động điền thông báo hỗ trợ chọn khách hàng và dự án dễ hơn.

Cập nhật trong Studiometry 11.1.2:

Chỉ định nhân viên giải quyết đã mục tiêu khách hàng.
Chỉ định vai trò của mỗi nhân viên khi giải quyết khách hàng.
Dự án mới tạo ra sẽ tự động sử dụng thiết lập nhân viên cũ trừ khi người sử dụng quy định nhân viên và vai trò riêng cho dự án đó.
Bổ sung biến EmployeeClientRole mới trong mẫu template hóa đơn và thông báo.
Lọc máy chấm công đang đi để chỉ hiển thị những nhân viên đang làm việc.
Hỗ trợ tùy chọn lịch mới cho phép hiển thị ID đính kèm trong phần miêu tả sự kiện/việc phải làm.
Hiển thị liên kết cho mục tiêu đính kèm trong trình đơn chuột nên của một sự kiện/công việc trong lịch.
Tính toán thiết lập chấm công của nhân viên khi tạo ra hạng mục công việc mới.
Bổ sung biến ItemQuantityExact hỗ trợ hiển thị chữ số thập phân khi tính số lượng.
Fix lỗi Data Management => Clean To Dos làm sai số liệu.
Danh sách dự án của khách hàng gồm có dự án bé trong tổng số dự án.
Fix lỗi ko phân loại To Do theo thứ tự ưu tiên hay theo ngày tháng khi sử dụng ngôn ngữ ko nên tiếng Anh.


Link Tải Studiometry mới nhất: