Tải Subrosa

Link Tải Subrosa chính thức:


Subrosa - Tăng độ an toàn cho mật khẩu

Subrosa là phần mềm bé có thể hỗ trợ người sử dụng lưu mật khẩu trong một tệp. Nó cũng cho phép tạo mật khẩu bằng việc sử dụng ký tự bất kỳ.Subrosa sử dụng thuật toán mã hóa Blowfish để người sử dụng có thể giữ những mật khẩu an toàn trong một tệp. Nó cũng có thể được sử dụng để lưu trữ mã số, iTunes hoặc ngẫu nhiên mã số mã khác.


Link Tải Subrosa mới nhất: