Tải SummerStyle

Link Tải SummerStyle chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


SummerStyle - Template miễn phí cho Blogger đề tài mùa hè

Template SummerStyle là mẫu miễn phí cho Blogger hợp cùng những blog về đề tài mùa hè. Nó được sử dụng chủ kém để tạo ra blog về động vật, thiên nhiên hay du lịch. SummerStyle cùng bố cục gồm 2 cột, biểu tượng đánh dấu trang mạng cộng đồng chèn tự động.
SummerStyle