Tải Super Quick Shutdown Free

Link Tải Super Quick Shutdown Free chính thức:


Super Quick Shutdown Free

Super Quick Shutdown Free là 1 tool dễ sử dụng, tính năng của nó sử dụng để tắt máy tính. Với những thiết lập dễ dàng, tiện ích này có thể làm trong việc shutdown máy tính của bạn dễ dàng hơn và nhanh hơn. Nó giúp bạn thiết lập những phím nóng cho mỗi thử thách task (shutdown, reboot và logoff), thêm vào đấy bạn cũng có thể thiết lập một shortcut trên desktop cho mỗi thử thách đấy (shutdown, reboot và logoff).


Link Tải Super Quick Shutdown Free mới nhất: