Tải SuperStorm 1.52

Link Tải SuperStorm 1.52 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


SuperStorm 1.52

Những tiện ích hỗ trợ bảo vệ dữ liệu hay yêu cầu bạn bảo vệ chúng bằng mật khẩu. Tuy nhiên nếu chả may quên mật khẩu, những dữ liệu đấy coi như ko cách gì khôi phục được. SuperStorm sẽ bảo vệ dữ liệu theo cách chắc chắn độc đáo và không bao giờ an toàn.SuperStorm là tiện ích miễn phí sẽ giúp bạn ẩn dấu file bên trong những file media (như file ảnh, file nhạc, file video...) và những file media này vẫn hoạt động bình thường như ko hề “che dấu” những dữ liệu khác bên dưới.


Link Tải SuperStorm 1.52 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)