Tải SVEditor

Link Tải SVEditor chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


SVEditor

SVEditor là 1 trình soạn thảo Eclipse tiện dụng, bạn được phép edit những tệp SystemVerilog và Verilog bằng phần mềm này. Nó có chức năng tô màu cú pháp, giúp nội dung, nguồn và tự động thụt lề và hiển thị cấu trúc. Vì phần mềm này được viết bằng ngôn ngữ Java phải khi bạn tải xuống sử dụng máy bạn cũng nên cài đặt Java.


Link Tải SVEditor mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)