Tải SWF Decompiler Magic 5.2.1.2082

Link Tải SWF Decompiler Magic 5.2.1.2082 chính thức:


SWF Decompiler Magic 5.2.1.2082

SWF Decompiler Magic là giải pháp mạnh mẽ sử dụng bởi những lập trình viên khi làm việc cùng công nghệ Flash. Chương trình cung cấp tính năng biên dịch ngược tệp Flash nhằm chuyển đổi qua lại giữa những định dạng SWF, EXE và biên tập những phim SWF (chữ, ảnh động,...). Với ứng dụng mạnh mẽ này, người sử dụng có thể xuất những tài nguyên trong một tệp Flash và lưu ra dạng âm thanh, hình ảnh, khung hình, phông chữ, chữ, nút bấm, mảng đồ họa, ActionScripts với những định dạng khác. Chương trình cũng giúp bạn xuất dữ liệu FLA để có thể dễ biên tập trong môi trường Flash thuần túy.
Các chức năng:
- Xuất dữ liệu trong tệp Flash nhằm tái xây dựng tệp FLA
- Xuất âm thanh và phim trong tệp Flash
- Xuất giấy tờ, hình khối, nút bấm, hình ảnh, phông chữ và khung hình trong tệp Flash.
- Xuất những đoạn mã và ActionScripts trong tệp Flash
- Hỗ trợ biên tập những giấy tờ động trong Flash hiện hành
- Hỗ trợ thay thế những hình ảnh trong Flash hiện hành
- Chuyển đổi tệp Flash giữa những định dạng EXE và SWF
- Duyệt và xem trước mọi tài nguyên trước khi xuất
- Hiển thị những thuộc tính chi tiết của những thành phần trong phim Flash.Tổng hợp


Link Tải SWF Decompiler Magic 5.2.1.2082 mới nhất: