Tải SWF to GIF Converter

Link Tải SWF to GIF Converter chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


SWF to GIF Converter

Với những file flash (.SWF) bạn được phép chuyển đổi xuất hiện file .GIF động, trích xuất hình ảnh, chuyển đổi thành định dạng BMP, TIFF, JPEG, PNG và hàng loạt những hình ảnh GIF cùng sự trợ giúp đắc lực của SWF to GIF Converter.Trong SWF to GIF Converter, có chế độ "Frame by frame" sử dụng để đi khung phim Flash và hợp trong việc chuyển đổi hàng loạt. Chuyển đổi những định dạng BMP và chuỗi hình ảnh TGA.


Link Tải SWF to GIF Converter mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)