Tải SWIG

Link Tải SWIG chính thức:


SWIG

SWIG là trình truy cập những chương trình được viết bằng ngôn ngữ C và C + + cùng những ngôn ngữ khác như Perl, Python, Ruby, và Tcl. Ngoài ra, SWIG cung cấp nhiều chức năng tùy biến giúp bạn edit các giai đoạn đùm cho hợp cùng ứng dụng của bạn.SWIG được sử dụng trong một vài cách:- Xây dựng chương mạnh hơn C/C + + chương trình.- Tạo mẫu nhanh và gỡ rối.- Tích hợp hệ thống.
Các chức năng chính:Mã Generation
ANSI C
ANSI C + +
Quản lý bộ nhớ.
Mẫu instantiation.
Nhập tệp và phân hệ liên kết ngang.
Hỗ trợ những tính năng


Link Tải SWIG mới nhất: