Tải SyncBack4all

Link Tải SyncBack4all chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


SyncBack4all

SyncBack4all phần mềm đồng bộ sao lưu file thực sự dễ sử dụng để sao lưu và đồng bộ hóa dành cho Windows. Nó sẽ tự động phân tích, dồng bộ hay sao lưu Windows Desktop, My Documents, My Pictures, My Music, Favorites, Windows Mail, Windows Live Mail và những file cần thiết khác giữa máy tính để bàn, laptop, server, ổ cắm ngoài và những thiết bị Windows Mobiles hoặc qua FTP và SFTP từ xa.
SyncBack4all
Phần mềm này sử dụng thuật toán đồng bộ hóa thực sự độc đáo, kết hợp cùng giao diện người sử dụng trực quan nhằm đáp ứng được nhu cầu đồng bộ hay sao lưu của người sử dụng. Người sử dụng có thể thực hiện các giai đoạn này qua một wizard chỉ bảo đã bước để cấu hình cái gì, nơi nào và lúc nào cần đồng bộ hay sao lưu.


Link Tải SyncBack4all mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)