Tải SysinfoTools Pptx Repair 1.0

Link Tải SysinfoTools Pptx Repair 1.0 chính thức:


SysinfoTools Pptx Repair 1.0

Một tool phục hồi tệp pptx và sửa chữa những dữ liệu được chọn từ tệp đấy bị hỏng do nhiều nguyên nhân khác nhau như virus, hệ thống tắt khi lưu tệp...SysinfoTools Pptx Repair là 1 tool sửa chữa hiện đại có thể hỗ trợ người sử dụng phục hồi lại một cách chính xác những tệp pptx bị hư hỏng, bạn được phép chọn những tệp pptx và phục hồi dữ liệu từ tệp đó. Phần mềm này sẽ sửa chữa những tệp ppts và phục hồi thành công những dữ liệu như biểu đồ, bảng biểu, ký tự Unicode, công thức, hình ảnh, định dạng giấy tờ, ghi chú và tất cả những đặc tính của những ô từ tệp MS PowerPoint Pptx bị hỏng.
(theo SysInfoTools)


Link Tải SysinfoTools Pptx Repair 1.0 mới nhất: