Tải System Spec

Link Tải System Spec chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


System Spec

System Spec 2.92 cung cấp cho người sử dụng những chỉ số của hệ thống máy tính như: Phiên bản của hệ điều hành; Phiên bản của IE; RAM; CPU; Sound card; Card giao tiếp mạng; Tình trạng của ổ đĩa cứng; CD-Rom; Các cổng LPT-COM-USB, thông báo về Mainboard, BIOS...

Thông qua hệ thống Menu lệnh chúng ta có thể nhanh lẹ gọi ra và tác động xuất hiện những thành phần, những tool của hệ điều hành như: Control Panel; đi Scandisk, Defrag; kiểm tra hệ thống file; gọi ra hộp Direct Diagnostic Tool; quản lý những thiết bị qua cửa sổ Device Manager...


Link Tải System Spec mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)